Czujniki ruchu, zmierzchu oraz dźwięku Maclean.

W naszej ofercie pojawiły się czujniki ruchu, zmierzchu oraz dźwięku Maclean. Czujniki ruchu wykorzystuje się głównie do włączania oświetlenia lub inicjowania alarmu (np. włamaniowego).
Wyłączanie i włączanie światła może być regulowane dzięki odpowiednim czujnikom obecności i ruchu w pomieszczeniu. Specjalnie wykonane czujniki rejestrują zmianę promieniowania podczerwonego, emitowanego przez każdy żywy obiekt. Zależnie od obecności człowieka w pomieszczeniu „zapada decyzja” o włączeniu lub wyłączeniu oświetlenia.

Światło w pomieszczeniu może zapalać się dzięki temu, że odpowiedni czujnik wykrywa pojawienie się „nowego” obiektu w badanym pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki temu, że każdy obiekt (niezależnie od tego, czy będzie to człowiek czy zwierzę) emituje promieniowanie cieplne (podczerwone). Czujka ruchu bada promieniowanie podczerwone w pomieszczeniu – odpowiednie zmiany tego promieniowania rejestrowane są jako ruch, po czym następuje wysłanie sygnału do urządzenia, którego zadaniem jest włączyć światło.

Wyróżnia się trzy typy czujników w związku z ich zasadami działania:
aktywne, „radarowe” – wysyłające i odbierające fale elektromagnetyczne
aktywne, ultradźwiękowe – wysyłające i odbierające fale ultradźwiękowe
pasywne, na podczerwień – wykrywające zmiany w promieniowaniu podczerwonym

Istnieją również wersje czujników łączące te zasady działania. Najczęściej spotykanym i wykorzystywanym typem jest czujnik ruchu na podczerwień.